ေဖေမတုိ႔လည္းသက္သာ ေခးေလေတြလည္းအဆင္ေျပ

❣လွုပ္ပုခက္❣

ေစ်းႏွုန္း- ၁၈၀၀၀က်ပ္
ေမေမတို့အတြက္အသုံးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ ပုခက္ေလးပါ။
ေဘဘီေလးတို့ေမြးကင္းစအရြယ္မွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ထိ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ပုခက္ေလးကို position ၃မ်ိဳး ေျပာင္းၿပီး အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္ေနာ္

...မွာယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
-အမည္ ...........
-ဖုန္းနံပါတ္ ☎️☎️☎️
-လိပ္စာ 📝📝📝
 2 years ago
No Comments