မိန္းခေလးစီး လည္သာဖိနိပ္

Pre Order
Waiting time 2 week
Size 35-41
order မွာျပီးနွစ္ပါတ္အတြင္း ပစၥည္းေရာက္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ပစၥည္းေရာက္ေငြေခ်။ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ပို႕ခေပးရပါတယ္ရွင့္။ နယ္မွ မွာတဲ႕သူေတြကေတာ႔
ေငြလႊဲဝင္ျပီးမွ ေအာ္ဒါ ကြန္ဖန္းျဖစ္ပါမယ္ရွင့္။
 2 years ago
No Comments