မိန္းခေလးစီး လည္သာဖိနိပ္

Pre Order
Waiting time 2 week
Size 35-41
order မွာျပီးနွစ္ပါတ္အတြင္း ပစၥည္းေရာက္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ပစၥည္းေရာက္ေငြေခ်။ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ပို႕ခေပးရပါတယ္ရွင့္။ နယ္မွ မွာတဲ႕သူေတြကေတာ႔
ေငြလႊဲဝင္ျပီးမွ ေအာ္ဒါ ကြန္ဖန္းျဖစ္ပါမယ္ရွင့္။
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အက်ႌ

က်ပ္ 9,000

One - Set

က်ပ္ 15,000

One Set တို

က်ပ္ 5,500

Sport Stocking

က်ပ္ 2,800