ေရျမွပ္ေမြ႔ယာ

made in thailand
၅ေပ၆ေပခြဲ၄လက္မထု ေရျမွပ္ေမြ႔ယာ
ေခါင္းအံုး ၂လံုးပါ အစြပ္ပါ
အစြပ္ျဖဳတ္ေလ်ာ္လို႔ရပါတယ္
 2 years ago
No Comments
အျခား ပစၥည္းမ်ား

Book

က်ပ္ 8,000

Hand spinders

က်ပ္ 8,000

Air Com

က်ပ္ 70,000