ဂျာမန်ဆွဲချည်ဗြောင်တွဲ🌹🌿

ဂျာမန်ဆွဲချည်ဗြောင်တွဲ 🌷🌿

အင်္ကျီစနာမိနို (A) အနံကြီးတစ်ကိုက်
ထမီဂျာမန်ချည်ဆွဲအနံကြီး နှစ်ကိုက်

၁၀ စုံစျေး 🥰 တစ်စုံ ၄၈၀၀ ကျပ်
၅ စုံစျေး 🥰 တစ်စုံ ၅၈၀၀ ကျပ်


 1 month ago
No Comments