ဖုန္းဘက္ထရီ8816

အသစ္8816ဘက္ထရီ
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

samsung note 5

က်ပ္ 500,000

Sony c5

က်ပ္ 200,000

Iphone 6s plus

က်ပ္ 120,000