ဖုန္းဘက္ထရီ8816

အသစ္8816ဘက္ထရီ
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Used Samsung S3 4G

က်ပ္ 100,000

Huawei mate 20

က်ပ္ 850,000

Mi 6PRO(64G)5.10.2018

က်ပ္ 206,500

Smart Watch

က်ပ္ 17,500