ဖုန္းဘက္ထရီ8816

အသစ္8816ဘက္ထရီ
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Iphone မီးျခစ္

က်ပ္ 9,500

hand spinner

က်ပ္ 8,000

Mi max 2

က်ပ္သိန္း 300,000

HISENSE U980

က်ပ္ 95,000

SAMSUNG S3

က်ပ္ 125,000