ေဘာက္ရွင္းစက္

ေဘာက္ရွင္းစက္

ေဘာက္မ်ား၊ အျဖဴဥ၊ ပိုးဥမ်ားကို Chemical မသံုးဘဲ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္မယ့္
စက္ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းမ်ား ယားယံေနၿပီ ဆိုပါက ေဘာက္ရွင္းစက္ကို သံုးၾကည့္လိုက္ပါ။

Stainless Steel နဲ. ျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္ သံေခ်းတက္မွာ မဟုတ္ပါ။

ထိပ္က ဓားကို အလြယ္တကူ ရွင္းလင္း ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါသံုး အိတ္ေလး သံုးခု ပါပါတယ္။ တစ္ခါသံုး အိတ္ ကုန္သြားရင္လည္း
အိတ္မပါဘဲ ေဆးေၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

စက္ေလးက လွ်ပ္စစ္နဲ. အသံုးျပဳရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Showli Pro Brand ပါ။

ေဘာက္၊ ပိုးဥ ကင္းစင္ဖို. အခုပင္ ဝယ္သံုးလိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္း - ၂၅၀၀၀ kyats


ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ = ၂ေထာင္က်ပ္​

တျခား ၿမိဳ.မ်ားကိုေတာ့ ကားဂိတ္အထိသာ ပို.ေပးႏိုင္ပါတယ္။#​ေဘာက္​ရွင္​းစက္​
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Bkk

က်ပ္ 4,800

Shoe

က်ပ္ 12,000

ဖိနပ္

က်ပ္ 11,000