ဓာတ္ခဲ မလိုတဲ့ solar Q&Q watch

hi မဂၤလာပါ solar Q&Q watch
ေလးပါ ဓာတ္ခဲ မလိုပါဘူး Solar နဲ႔ပါ
ဓာတ္ခဲလည္း လည္းစရာမလို
အလုပ္လည္းမ႐ႈပ္ေတာ့ဘူးေပါ့
colour ေလး ေတြလည္းျပထားတဲ့
အတိုင္းအစံုရပါတယ္ မိန္းကေလး
ေယာ္က်ားေလး အကုန္ဝတ္လို႔ရပါတယ္
ခ်စ္သူ၂ဦးလည္း စင္တူ couple ဝတ္
လို႔ရပါတယ္ နယ္သမားမ်ား ေငြအရင္လႊဲရပါမယ္
ေငြေရာက္တဲ့ ေန႔ဘဲ နယ္ကားဂိတ္သို႔ အေရာက္
ပို႔ေပးပါတယ္ အမ်ားနဲ႔ ယူရင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးပါမယ္
ရန္ကုန္အတြင္း ၃ရက္ ၄ရက္ အျမန္ပို႔ေပးပါတယ္
.......thank you
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Couple

က်ပ္ 2,400

Tshirt

က်ပ္ 9,000

G shock

က်ပ္ 30,000

Baby G

က်ပ္ 30,000