ဗိုက္ခ်က္ ေဘာင္းဘီ

* ဂ်ပန္ေဘာင္းဘီ ပံုမွန္ size - 3000 က်ပ္

- ေပါင္ ၁၃၀/၁၄၀ ထိေတာ္ပါသည္
- အနက္ေရာင္မရပါ

ပစၥည္းမွာၿပီး၂ရက္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္ရွင့္
 1 year ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

NaNo tianium perfect curl

က်ပ္ 30,000

4G Plus

က်ပ္ 9,500

Charcoal Black Mask

က်ပ္ 4,500

SYB Black Mask

က်ပ္ 4,500

Bella red carpet

က်ပ္ 3,500