ဗိုက္ခ်က္ ေဘာင္းဘီ

* ဂ်ပန္ေဘာင္းဘီ ပံုမွန္ size - 3000 က်ပ္

- ေပါင္ ၁၃၀/၁၄၀ ထိေတာ္ပါသည္
- အနက္ေရာင္မရပါ

ပစၥည္းမွာၿပီး၂ရက္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္ရွင့္
 1 year ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

AR Gentel Feminine Clean Wash

က်ပ္ 5,000

Nose mask

က်ပ္ 4,500

Ci Ci Cream

က်ပ္ 6,500

Tanako ပါးနီ

က်ပ္ 4,000

Images WHITE HOLIC Cream

က်ပ္ 4,500

👏 Vitamin E Skincare 👏

က်ပ္ 3,500