135 လမ္းထိပ္ လမ္းက်ယ္လမ္း (ဆရာခ်စ္)
ယုဇနပလာဇာ အေရွ႕ /
Item

iPhone X (64)gb

ကျပ် 1,170,000

Huawei mate 20

ကျပ် 850,000

Iphone X

ကျပ် 1,150,000

Iphone X 64gb

ကျပ် 1,150,000

Huawei Mate 20 pro

ကျပ် 1,130,000