Go Eco & Apc

ေစ်းႏႈန္းGoeco All Purpose Cleanerအတြက္က၈၀၀၀ပါ။
Goeco Liquid Detargentအတြက္က၁၈၅၀၀ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

Goeco Liquid Detargent and Goeco All Purpose Cleaner
မိုးရာသီမွာ အ၀တ္ေတြခ်က္ခ်င္း မေျခာက္ပဲ အနံ႔ဆိုးေတြထြက္လို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ အိမ္႐ွင္မေတြအတြက္
အခ်ိန္ကုန္ ေရကုန္ လူပင္ပန္းတာသက္သာေစမဲ့ Goecoဆပ္ျပာရည္ပါ
အဖံုး၁ဖံုးစာကို အ၀တ္အထည္၂၀ေလ်ွာ္ႏိုင္ၿပီး အစြန္းအထင္းမ်ား ေသြး ကြမ္းတံေတြးမ်ားကို အလြယ္တကူေျပာင္စင္ေစပါတယ္ Chemicalလံုး၀မပါလို႔ အေရျပားထိခိုက္မွာမစိုးရိမ္ရပါဘူး အ၀တ္အထည္မ် ားကို အေရာင္မကူးေအာင္တားဆီးေပးသည့္အျပင္ အေရာင္မျပယ္ပဲပိုမိုေတာက္ပေစပါတယ္။
ဒါအျပင္GoEco ကိုအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးတ့ဲေနရာမွာလဲအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ဘိုင္အုိအင္ဇိုင္းကို စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ အသံုးျပဳပံုေလး မွ်ေ၀ေပးပါမယ္ ရွင္။

အပင္ေတြဟာ ေျမဆီလႊာကေန ေရႏွင့္ တစ္ျခားဓာတ္ေတြကို ရရွိၾက ပါတယ္။ သဘာ၀ေျမဆီလႊာမွာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အာဟာရအလြန္နည္း ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးခ်ိန္မွာ အာဟာရပိုမိုလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သာမာန္ မဟုတ္ပဲ အထြက္တိုးသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ုိးတဲ့အခါမွာ ေျမၾသဇာကိုတုိးၿပီးအသံုး ျပဳရပါတယ္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာ (၃)မ်ဳိးကေတာ့
(၁) Chemical Fertilizer (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)။ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ ထားေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- ယူရီးယား (ေခၚ) ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ
(၂) Organic Fertilizer (သဘာ၀ေျမၾသဇာ)။ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေသာ အပင္ ႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားရုပ္ၾကြင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားမွရရွိေသာ ေျမၾသ ဇာမ်ားျဖစ္သည္။
(၃) Bio Fertilizer (ဇီ၀ေျမၾသဇာ)။ သက္ရွိမ်ားျဖစ္သည္။ အပင္က တုိက္ရုိက္ စားသံုးရေသာ ပစၥည္မ်ားမဟုတ္ပါ။ အပင္မ်ားက လတ္တေလာ မစားႏုိင္ေသးေသာ အစာမ်ားကို အပင္ကစားသံုးႏုိင္ရန္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္
ေသာသက္ရွိမ်ားျဖစ္သည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာသည္ မုန္႕ဟင္းခါး၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္တုိ႕ကဲ့သို႕ အသင့္စား first food ႏွင့္တူသည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္းအျမန္စားႏုိင္ေသာ္လည္း သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး စားႏုိင္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္ပါ။ သဘာ၀ ေျမၾသဇာမ်ားမွာကား သူေဌးမိသားစုမီးဖုိေခ်ာင္ႏွင့္ တူပါတယ္။ စားစရာေတြအမ်ားႀကီးႏွင့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာစားသံုးႏုိင္ေသာ ေနရာႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဇီ၀ေျမၾသဇာမွာကား ထမင္းခ်က္ႏွင့္တူသည္။ ခ်က္ခ်င္းမစားႏုိင္ ေသာအစာမ်ဳိးစံုကို စားသံုးႏုိင္ရန္ခ်က္ျပဳတ္ေပးသည့္ ထမင္းခ်က္ႏွင့္တူသည္။

GoEco က စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ေတြေပးပါသလဲ။
GoEco က ယေန႕စိုက္ ပ်ဳိးေရးမွာ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ေနတာလဲ။ ကုမၸဏီမွာလဆန္းပိုင္းရွိေသးတယ္ GoEco လက္က်န္ မရွိေတာ့ ေလာက္ေအာင္ေရာင္းကုန္သြားတာ ဘာေၾကာင့္ ပါလဲ။ မိတ္ေဆြမ်ား စိတ္၀င္စားၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

GoEco မွာဇီ၀အက်ဳိးျပဳအင္းဇိုင္းမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ ဘုိင္အုိအင္ဇိုင္းဟာ လယ္ေျမမ်ားကို သဘာ၀အာဟာရဓာတ္မ်ား ျဖည့္တင္းေပးပါတယ္။ ဘိုင္အိုအင္ဇိုင္းမ်ားဟာ ေျမၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အဏုဇီ၀ပိုးေလးေတြကို အကူအညီေပးပါတယ္။ အဲဒီအဏုဇီ၀ပိုးေလးေတြက သဘာ၀အတုိင္း လယ္ေျမ၊ ယာေျမကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရာမွာ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုိင္အိုအင္ဇိုင္းပက္ျဖန္းထားရင္ တီေကာင္ေတြ ႀကီးထြားရွင္သန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေတြ ကာလၾကာရွည္သံုးစြဲရင္ ေျမအခ်ဥ္ေပါက္တာ၊ ေျမၾသဇာခမ္းေျခာက္လာတာ၊ တုိ႕ေၾကာင့္သီးႏွံအထြက္နည္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေျမမ်ားဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးရန္မသင့္ေတာ္ဘူးလို႕သတ္မွတ္ရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေျမကမာလြန္း ၿပီး ေျမဆီၾသဇာနည္းပါးတယ္။ ဒီလုိေျမမ်ဳးိကို GoEco ႏွင့္ျပဳျပင္စိုက္ ပ်ဳိးႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုအေရးႀကီးတာက်န္ပါေသးတယ္။ GoEco ကိုပက္ျဖန္းေပးျခင္း အားျဖင့္ ဘုိင္အုိအင္ဇိုင္းဟာ အပင္၏ အရြက္၊ ပင္စည္ မ်ားထဲအထိ စိမ့္၀င္ပါတယ္။ အပင္ကို ဖ်က္ဆီးေသာပိုးက ဘုိင္အုိအင္ဇိုင္းရဲ႕ အနံ႕၊ အရသာကိုမႀကိဳက္ပါဘူး။ မႀကိဳက္ေတာ့မကိုက္ေတာ့ပါဘူး။ ပိုးေတြ ေျပးကုန္ပါတယ္။ ပိုးေတြက ဘုိင္အိုအင္ဇိုင္းကို အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ GoEco သံုးရင္ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွစ္မ်ဳိးကို ရရွိေစပါတယ္။

တိရိစၦာန္မ်ားေမြးျမဴထားေသာ အေဆာက္အဦးပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘုိင္အိုအင္ဇိုင္း ပက္ျဖန္းေပးျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ အင္းဆက္ေတြကိုေျပးေစတယ္။ အေဆာက္အဦး ပတ္၀န္းက်င္မွာ အနံ႔အသက္မ်ားကင္းစင္ေစၿပီး ယင္ေကာင္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ GoEco အသံုးျပဳပံု ဇယားေလးကိုေအာက္ပါပံုတြင္အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္LDဆိုတာကliquid detargentကိုဆိုလိုတာျဖစ္၍ပံုထဲကပထမဆံုးပံုဘူးအၾကီးျဖစ္ပါတယ္။APCကေတာ့all purpose cleanerကိုဆိုလို၍ဘူအေသးျဖစ္ပါသည္။
 9 months ago
No Comments
More from "Shuang hor"

Lu Chun Tea

က်ပ္ 18,000

Ceo Coffee

က်ပ္ 14,500

Yung Kien Pollen

က်ပ္ 50,000

Vcare Body Lotion

က်ပ္ 17,200

Vcare Scalp Care Shampoo

က်ပ္ 11,000

vcare hair serum

က်ပ္ 12,000