Playstation 3 Games (Used)

## Playstation 3 Games (Used)##

Game အမ်ိဳးစားသစ္ေတြထပ္ရပါဦးမယ္ ....

- Skate II
**15000ks**

- Skate III
**18000ks**

- Watch Dog
**18000ks**

- FIFA08
**6,000ks**

- FIFA09
**7,000ks**

- PES09
**7,000ks**

- FIFA10
**8,000ks**

- FIFA14
**10,000ks**

- DIABLO (Reaper of Souls)
**15,000ks**

- CALL OF DUTY MW3
**15,000ks**

- CALL OF DUTY MODERN WARFARE **15000ks**

- CALL OF DUTY GHOSTS
**15,000ks**

- CALL OF DUTY BLACK OPS
**17,000ks**

- MASS3 EFFECT
**18,000ks**

- MIDNIGHT CLUB (Lost Angeles)
**23,000ks** # Rock Star#

- UNCHARTED 3
**20,000ks**

- FIFA 16 (Deluxe Edition)
***35,000Ks*** (Sold Out)

- GTA V
***35,000Ks***

- The Last Of Us (Game of the year edition)
***25,000Ks***

- Assassin's Creed 2 (Game of the year edition) **20,000Ks**

- Amazing Spider - Man 2
**20,000Ks**

- Rock Band 3
**20,000Ks** (Guitars /Drums/ Mic)

- Rock Band 2
**17,000Ks** (Guitars /Drums/ Mic)

- Michael Jackson (The Experience)
** 15,000Ks** (required movie set)

- Grease Dance
**15,000Ks** (required movie set)

- Sly Cooper 1/2/3
**15,000Ks**

- Hail To The Chimp
**13,000Ks**

- Sonic's Ultimate Genesis Collection **12,000Ks**

- Socom4 U.S. Navy Seals
**8,000Ks** (Loading a bit slow)

- #GTA_lV
***ေစ်းႏႈန္း ~ 20,000 ks*** (Sold Out)

- #Prince_Of_Persia
***ေစ်းႏႈန္း ~15,000 ks***

- #Oblivion
***ေစ်းႏႈန္း ~ 15,000 ks***

- #FIFA15
***ေစ်းႏႈန္း ~15,000 ks*** (Sold Out)

- #Dark_Souls
***ေစ်းႏႈန္း ~ 15,000 ks***

- #Tales_of_Graces
**ေစ်းႏႈန္း ~ 15,000 ks**

- Sport Champion
#12000ks (Require PS Move Set)

- Super Street Fighter 4
#15000ks (Game Play Manual ပါ)

- Tomb Raider *A Survivor Is Born* (winner of over 40+E3 Awards)
***18000ks*** (Sold Out)

- Resident Evil 5
#18000ks (PS3 the Best)

- Resident Evil 6
#20000ks (PS3 the Best)

- Sniper 2 *Ghost Warrior*
#15000ks ** (Sold Out)

- Guitar Hero *Aerosmith*
#12000ks (Guitars Only) ** (Sold Out)

- Guitar Hero *World Tour*
#12000ks (Guitars / Drums / Mics) ** (Sold Out)

- Guitar Hero *Warriors Of Rock*
#12000ks (Guitars / Drums / Mics) ** (Sold Out)

- Guitar Hero 5
#12000ks (Guitar/Drums/Mic)

- FIFA08
**6,000ks**

- FIFA09
**7,000ks**

- PES09
**7,000ks**

- FIFA10
**8,000ks**

- FIFA14
**10,000ks**

- DIABLO (Reaper of Souls)
**15,000ks**

- CALL OF DUTY MW3
**15,000ks**

- CALL OF DUTY MODERN WARFARE **15000ks**

- CALL OF DUTY GHOSTS
**15,000ks**

- CALL OF DUTY BLACK OPS
**17,000ks**

- MASS3 EFFECT
**18,000ks**

- MIDNIGHT CLUB (Lost Angeles)
**23,000ks** # Rock Star#

- UNCHARTED 3
**20,000ks**

Best Friend Forever Online Shopping & Service
♥♥★★★★♥♥

SG Office ; +6591270224 (viper)
YGN Office ; 09772861192
**email** bffonlineservice2016@gmail.com
**web** https://bffonlineservice.blogspot.kr
Collection Point ; အမွတ္ ၂၄၄ /၅လႊာ ၊ က်ိဳက္ကၠဆံလမ္းမ (#ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမွတ္တိုင္အနီး)၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

*** Thank you so much ***
 3 years ago
No Comments