ပယင္းဆြဲႀကိဳး လက္ပတ္ 925 နဲ႕ကြပ္ထားတဲ႔ ပယင္းဆြဲသီး set

ပစၥည္းအဆင္သင့္ရွိပါတယ္
ရန္ကုန္ မႏၲေလး အိမ္အေရာက္ပို႔ပါတယ္
ပစၥည္းရမွ ေငြရွင္းလို႔ရပါတယ္

နယ္မွ မွာသူမ်ားကို ကားဂိတ္မွ ပို႔ေပးပါတယ္

ph or viber 09420735210
 3 years ago
No Comments
More from "MMK Online Shop"

Code-n2

က်ပ္ 115,000

CN-3

က်ပ္ 9,500

CN-5

က်ပ္ 9,500