အေမႊးရိတ္မလား ပါးမလား face & body 2 မ်ိဳးလံုးသံုးလို႔ရပါတယ္ ဆံပင္တြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္
Germany Steel ကိုအသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္
ပစၥည္း Quality ေကာင္းေၾကာင္း အာမခံပါတယ္

09966412766
09966402113
09798131477 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

#စြယ္စံုအေမႊးရိတ္စက္
 1 year ago
No Comments