ဆြယ္တာသုံးေရာင္စပ္ couple လဲရ single လဲရ
color 1 ( 6 ထည္တစ္စီ)
ws 3000
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 2 years ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

ဂြမ္းသား

က်ပ္ 7,500

Korea

က်ပ္ 4,500

Leather pilot

က်ပ္ 7,400

Ak

က်ပ္ 3,800