​တိရွပ္အသားေကာင္းစေတကာစုံ
color အရွပ္စုံ (10 ထည္တစ္စီ)
ws 2500
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 2 years ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

Minions

က်ပ္ 3,400

Ws 3800

က်ပ္ 3,800

Bkk

က်ပ္ 4,000

ကႏုတ္

က်ပ္ 3,000

Bkk

က်ပ္ 3,600