​တိရွပ္အသားေကာင္းစေတကာစုံ
color အရွပ္စုံ (10 ထည္တစ္စီ)
ws 2500
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 1 year ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

Bkk

က်ပ္ 4,500

အျပဲ

က်ပ္ 4,100

Ak

က်ပ္ 3,800

ေဂ်ာ္ဂ်က္

က်ပ္ 5,000