ပုလဲလက္

ပုလဲ လက္
3 colour 5500
5ထည္စည္း
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 2 years ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

Ny

က်ပ္ 2,800

အလတ္စင္း

က်ပ္ 5,300

Ws 3800

က်ပ္ 3,800

ON

က်ပ္ 2,900

ဂ်င္းစကပ္

က်ပ္ 5,000