ပုလဲလက္

ပုလဲ လက္
3 colour 5500
5ထည္စည္း
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 2 years ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

A to Z

က်ပ္ 2,600

Mikey cote

က်ပ္ 7,400

Bkk

က်ပ္ 4,500

ဂြမ္းသား

က်ပ္ 7,500