ဦးပြားခံုေက်ာ္အနီး၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊မႏၲေလးၿမိဳ႕