အပူ​ေပးစက္​

ေကာ္ဖီပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏို့ပဲျဖစ္ျဖစ္ အပူေပးတဲ႕စက္ပါ
ေဖ်ာ္ျပီးသားကို မေအးေအာင္ ထိန္းတဲ႕စက္ပါ

Price 5000ks
 3 years ago
No Comments