မီးမီးေလးေတြအတြက္ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၈ နွစ္ထိ size မ်ားရွိပါတယ္ ။ UK မွာ တင္ 5* အဆင့္ဝင္ shoes ေလးျဖစ္လို ့ quality အတြက္ စိတ္ခ် နိုင္ပါတယ္ ။
 8 years ago
No Comments