မီးမီးေလးေတြအတြက္ frozen canvas shoes ေလးပါ ။ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၈ နွစ္ထိ size မ်ားရွိပါတယ္ ။ UK မွာ 5 * အဆင့္ ဝင္ shoes ေလးျဖစ္လို ့ quality ကို အာမခံပါတယ္ ။
 6 years ago
No Comments