သမီးေလးမ်ားအတြက္ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၆ နွစ္ထိ သံုးနိုင္ေသာ စင္ဒရဲလား ေက်ာပိုးအိတ္ေလးပါ ။ london မွ တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္လို ့ quality ကိုအာမခံပါတယ္။
 5 years ago
No Comments