လြယ္အိပ္ဆိုေပမဲ့႐ုိး႐ုိးမဟုတ္ဘူး USB အားသြင္းႀကိဳးေပါက္ပါဝင္လို႔ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့
အလည္ခရီးသြားတာတို႔မွာပိုပဆင္ေျပတာေပါ့
အိပ္တခုဝယ္ရံုနဲ႔ လက္ေဆာင္ႏွစ္ခုေနာ္
 5 years ago
No Comments