------------------

မီးပူေလာင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္

ဝက္ျခံျဖစ္ျပီးက်န္ခဲ႔တဲ႔အမာရြတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္

ျခင္ကိုက္လို႔က်န္ခဲ႔တဲ႔အမာရြတ္ျဖစ္ျဖစ္

ဒဏ္ရာရျပီးက်န္ခဲ႔တဲ႔အမာရြတ္ျဖစ္ျဖစ္

ဘာေၾကာင့္ပဲ အမာရြတ္ျဖစ္ျဖစ္

ျမင္းေခါင္း အမာရြတ္ေပ်ာက္ cream ႐ွိပါတယ္

ျမင္းေခါင္း အမာရြတ္ေပ်ာက္ေဆး က အမာရြတ္မ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစ႐ုံမကပဲ ဗိုက္ေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားကိုပါ လိမ္းျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

လိမ္းေဆးကို ပုံမွန္ တေန႔ ၃ ႀကိမ္လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အမာရြတ္မ်ားကို ၁ လအတြင္း သိသိသာသာ ေမွးမွိန္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါတယ္။ ၂ လ၊ ၃ လ စြဲလိမ္းေပးလိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ႔တဲ႔ အမာရြတ္မဆို ေပ်ာက္ပါတယ္။
 4 years ago
No Comments