ေရာင္းမယ္ အလဲထက္လုပ္ခ်င္တဲ့သူငယ္ခ်င္ေတြလဲလုပ္ပါမယ္ ဆိုင္ကယ္ကရုပ္ဆိုးပါ
အေရွ့ဒဂုံပါ
 4 years ago
No Comments