ကိတ္မုန္႔စိတ္ဝင္စားမယ္ဆိုရင္ အိမ္မွာ မုန္႔ဖုတ္စက္ ေမႊတံ
ေရ ဆီ ၾကက္ဥရွိရံုန႔ဲမုန္႔ ဖုတ္လို႔ရပါတယ္
 4 years ago
No Comments