ပစၥည္း ၄ မ်ိ ဳ းပါေသာ spider man set ေလးပါ။ 3D ေက်ာပိုးအိတ္ / Rail boots / pencil case / ေရဗူး တို ့ပါပါတယ္ ။ အိတ္က 3 D ေက်ာပိုးအိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္း အားလံုးရဲ႕ quality ကို အာမခံ ပါတယ္။
 8 years ago
No Comments