၆ နာရီၾကာခံ ထြန္းလင္းႏိုင္ေသာ ေခတ္မွီေရာင္စံု ဖေယာင္းမ်ား သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္အတြက္ေရာက္ရွိလို႔လာပါၿပီ
တစ္ထုတ္လွ်င္ (၁၆)ခုပါဝင္ပါသည္။ (၁)ထုတ္မွ ၂၅၀၀ က်ပ္ပါ
မွာယူလိုပါက
Ph : 09693502359
Ph : 09787776132
 5 years ago
No Comments