ေမေမတို႔ရဲ႕ပူတူတူးေလးအတြက္ ခေလးစာၾကည့္ခံုသာေကတ မာန္ေျပတဝိုက္က သူငယ္ခ်င္းမ်ား လာေရာက္အားေပးဝယ္ယူႏိုင္ပါပီ လက္ကားေစ်းရွိတယ္ ဖုန္းဆက္လိုက္ပါေနာ္
မွာရင္လဲပို႔ေပးပါတယ္ေနာ္ ပို႔ခၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပါ
မဂၤလာစတိုး
မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္
သာေကတ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
09769162629
 5 years ago
No Comments