နားသန္႔စက္

နာဖာေခ်းေတြကိုမနာၾကင္ေစဘဲစုပ္ထုတ္ေပးမဲ့စက္ေလူပါေနာ္နားကိုမထိခိုက္ေစပါ။
 2 years ago
No Comments