🎋 ဖဲျပားအ​ေႏြး​ေလး​

🎋 ဖဲျပားအ​ေႏြး​ေလး​

Price : 6000 ks

Free size : 135lb

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 5 years ago
No Comments