အပ္ခ်ဳပ္ကဒ္

အပ္ခ်ဳပ္စက္ ျပန္ေရာက္ပါပီေနာ္

ဘယ္ေနရာ ျပဲျပဲ ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္လို ့ရပီ……
ခရီးသြား တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အျပင္သြားတာပဲဖစ္ျဖစ္ အလြယ္​တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ အပ္ခ်ဳပ္စက္ ေရာက္ပါတယ္

အိတ္ေဆာင္ Mini အပ္ခ်ဳပ္စက္

💥Mini အပ္ခ်ဳပ္စက္💥
💥ကတ္ေၾကးအေသး💥
💥အပ္မ်ိဳးစံုအေသး💥
💥အပ္ခ်ည္လံုး၄လံုးအေရာင္မတူ💥
💥အပ္ေပါက္ထိုးကိရိယာ💥

၅မ်ိဳးပါဝင္တဲ့တစ္ကဒ္ကို..၃၀၀၀က်ပ္

ခရီးသြားတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ အိမ္သံုးအေနနဲ႔ေဆာင္ထားတာျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းကိုအသံုးျပဳရလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမွာပါ

၁ကဒ္.၃၀၀၀က်ပ္


10ကဒ္ws .၂၀၀၀က်ပ္

Ygn
Instock
 3 years ago
No Comments