ေလဆာမီးပါ dryer အႀကီး

ေလဆာ dryer အႀကီး

Price.....6000 ks

ေလပူ ေလေအး အေႏွး အျမန္၂မ်ိဳးလုံးရတဲ့
အိမ္ပဲသုံးသုံး ဆိုင္ပဲသုံးသုံး အားမနာတမ္း
သုံးႏိုင္မယ့္ 2800watts အား Dryer အႀကီး
ဆုိဒ္ပါရွင္ 😍

Watt အားမ်ားေပမယ့္ အသံဆူညံျခင္းကို
ေလၽွာ့ခ်ထားတာမို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ
အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္ရွင္၊

အျပာေရာင္အလင္းတန္းနဲ႔ blue ray hair care technology ကိုအသုံးျပဳထားလို႔
ဆံသားပ်က္စီးမႈကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္


09.962600944
Ygn
Instock
 2 years ago
No Comments