က်န္းမာေရးဖိနပ္

က်န္​းမာ​ေရး အႏွိပ္​ဖိနပ္​
-Price /- ၇၅၀၀

👵အသက္အရြယ္ႀကီးသူ,ဘိုးဘြားမိဘမ်ားႏွင့္ေျခေထာက္ေညာင္းညာသူမ်ား,ေျခေထာက္အႏွိပ္ခံတက္သည့္သူမ်ား,
အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္မည့္က်န္းမာေရးအႏွိပ္ဖိနပ္ေလးပါ႐ွင္
က်န္းမာေရးဖိနပ္သည္ ေသြးလည္ပတ္မူေကာင္းမြန္တဲ့အျပင္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကိုတိုးပြားေစပါတယ္....

ေျခေထာက္က်င္ျခင္း ၊ထုုံ ျခင္း ၊နာက်င္ေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းေ၀ဒနာသက္သာေစရန္အသုုံးျပဳႏိုုင္ပါသည္..💁💁💁

တစ္ေန႔ကို၁၅မိနစ္ ၂၀မိနစ္ေလာက္အသံုးျပဳေပးရံုျဖင့့္ေသြးလည္ပတ္မွႈ
ေကာင္းျခင္း ၊ စိတ္တင္းၾကပ္မွႈေလ်ာ့ပါး ျခင္း ၊ ေက်ာက္ကပ္နွင့္ကိုယ္တြင္း
နာက်င္မွဳမ်ားေလ်ာ့ပါးျခင္း ၊ စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း. အပူမ်ားထြက္ၿပီးအေညာင္းအညာလဲေျပေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရ႐ွိေစပါတယ္.....👍👍👐

ေျခေထာက္တြင္အေၾကာမ်ားအားလံုးစုေနေသာေၾကာင့့္ေျခေထာက္ႏွိပ္ခံတက္သည့္သူမ်ားလဲယခုက်န္းမာေရးအႏွိပ္ဖိနပ္စီးၿခင္းျဖင့္ေညာင္းညာျခင္းမ်ားကိုေျပေစသည့္အျပင္က်န္းမာေရးလဲေကာင္းပါတယ္......

အိမ္တြင္း အားလပ္ခ်ိန္မွာ အပမ္းေျဖအႏိွပ္ကိရိယာတစ္ခုကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္....💃💃💃

က်န္းမာေရး ဖိနပ္တြင္ကပ္ခြါ ၿဖင္အက်ဥ္းအက်ယ္.အတိုး ေလ်ာ.ၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေျခဖမိုးႀကီးေသာသူ
ေျခဖမိုးေမာက္သူေရာ ေသးေသာသူ အားလုုံးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္💁💁
Crd


Ygn
Instock
 3 years ago
No Comments
ဆေးပစ္စည်း

MONTE SERUM

ကျပ် 20,000