💓 ကခ်င္မိတ္ ၂ေရာင္စပ္

💓 ကခ်င္မိတ္ ၂ေရာင္စပ္

လက္တန္းခ်ိတ္ေလးမို႔ အထည္ေရနည္းပါတယ္႐ွင့္..

💖 ပိုလီယံု အထူ အနံျပည့္ ကြင္းျပည့္ ေဆးခ်ည္ အာမခံသည္။

👉 အဆင္ေလးေတြ အရမ္းလွလြန္းပါတယ္ ကြာ...👈

🔺 တကြင္းေစ်း ၆၅၀၀က်ပ္
🔺 တစ္စံုေစ်း ၈၅၀၀က်ပ္
(အေပၚစ ယံုယံု/ယံုေပါင္း တစ္ကိုက္)

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 2 years ago
No Comments
မ ဖက်ရှင်

2019 Summer Women Shoes

ကျပ် 28,000

Cute Hoodie

ကျပ် 7,500

MK အိတ္ေလး

ကျပ် 14,000

2017 new bags

ကျပ် 19,000