🎋 ခါးျမင္​့ ၀မ္​းဆက္​​​ 🎋

🎋 ခါးျမင္​့ ၀မ္​းဆက္​​​ 🎋

Price : 10000 ks

Free size :l,xl 135lb အတြင္း ထိရ

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 2 years ago
No Comments