ခ်ည္ဆြဲသား ေရႊၾကယ္သီး ၃လံုး 6110n M-L 2 Size ေပါင္ ၁၂၀မွ ၁၃၅ထိရ ၇ေရာင္ ၂ဆိုဒ္ ေရာၿပီးသားws 9200 Rt-11500 Man