💗 ေဘးအၿမိတ္ပါ ေရႊလြန္းလိပ္ျပာ ယကၠန္းခ်ိတ္ စစ္စစ္ေလးပါ...ဒီဇိုင္းအသစ္

💖 အသားတံဆိပ္လဲပါပါတယ္႐ွင့္...ယကၠန္းခ်ိတ္ အစစ္ဆိုေတာ့ အိအိေလးနဲ႔ ဝတ္လို႔ေကာင္းပါတယ္...

♥ယကၠန္းခ်ိတ္လံုခ်ည္တစ္ကြင္း + အက်ီစ ထိုင္းပိုးအနံျကီးတစ္ကိုက္ ဝမ္းဆက္

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း ၃၁၀၀၀က်ပ္

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 4 years ago
No Comments