👸 ပိုးထည္တိုက္ႀကီးေတြမွာ လူႀကိဳက္အရမ္းမ်ားေနေသာ သက္မြန္ခ်ိတ္ ရပါၿပီ႐ွင့္...

💖 ထိုင္းပိုး Grade A ၂ ကိုက္ကြင္း ကို အက်ီစ ထိုင္းပိုးအနံႀကီးတစ္ကိုက္နဲ႔ တြဲေပးထားပါတယ္။

💗 ထိုင္းပိုးေရစိုေအာက္ခံသားေပၚမွာ ခ်ိတ္ထိုးထားလို႔
အရမ္းလွပါတယ္ရွင့္...

💓 ေကာ္ပိတ္ခံၿပိ္ီးသား မာမာေတာင့္ေတာင့္ႀကိ္ီး မဟုတ္ဘဲ အိဖတ္ေနတာပဲ...

💟 Quality ကလည္း သက္မြန္ ဝတ္ထားတဲ့အတိုင္း
ပံုစံတူ ဒီဇိုင္းတူ Quality တူေလး ရမွာပါ႐ွင့္..

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း -၇၅၀၀၀က်ပ္

Ph/Viber-09253460285 သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူလို႔ရပါတယ္။👍👍👍
 5 years ago
No Comments