🐟 ငါး႐ိုး ခ်ိတ္

🐟 ငါး႐ိုး ခ်ိတ္ အေရာင္ေလးေတြမွစံုေနတာပဲ...

💖 ခ်ည္ေခ်ာ အနံျပည့္ ကြင္းျပည့္ ေဆးခ်ည္ အာမခံသည္။

♦တကြင္းေစ်း ၅၀၀၀က်ပ္

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း ၇၀၀၀က်ပ္
( အေပၚစ ယံုေပါင္း တစ္ကိုက္)

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္...
 2 years ago
No Comments