👰 ျမန္မာမေလးေတြ လွေစဖို႔ ျမန္မာမယ္ ခ်ိတ္ေလးကို ေရြးဝယ္စို႔...ဒီဇိုင္းအသစ္ ေလးပါ႐ွင့္ 😍

💖 ယံုခ်ည္ေခ်ာ အနံျပည့္ ကြင္းျပည့္ ေဆးခ်ည္ အာမခံသည္။

♦တကြင္းေစ်း ၆၅၀၀က်ပ္

♦ ဝမ္းဆက္တစ္စံုေစ်း ၈၅၀၀က်ပ္
( အေပၚစ ယံုေပါင္း တစ္ကိုက္)

🌈 အေရာင္ေတြ အကုန္လွ...

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္...
 2 years ago
No Comments