🎋 2​ေရာင္​စပ္​ Tshirt 🎋

🎋 2​ေရာင္​စပ္​ Tshirt 🎋

Price : 7,500 ks

Free size : 135lb အတြင္း ထိရ

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 4 years ago
No Comments