အမဲစက္လား 🙅🙅🙅
ဝက္ျခံလား 🙅🙅🙅
တင္းတိပ္လား🙅🙅🙅
ဆားဝက္ျခံလား 🙅🙅🙅
Go go away ပါေနာ္ 🤗
မ်က္ႏွာမွာဘာျပသနာ႐ွိလဲ မပူပါနဲ႔ေနာ္ HAေလး႐ွိေနပီ 😉😉😉

☎ 09791167965သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင္ 🤗🤗🤗
 5 years ago
No Comments