လက္လီ....10000ks
လက္ကား.....8000ks
မ်က္ႏွာတင္းရင္းလွပေစဖို႔ ေဆးထိုးၿပီးနာက်င္ခံစားရန္မလိုဘဲေခ်ာေမာလွပေစမည့္
🎭BOTOX COLLAGEN🎭သည္ လိမ္းေပးရံုနဲ႔ ေဆးထိုးသလိုမ်ိဳးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
BotoxCollagen
စိတ္ညစ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ Botox သည္
💖 အမဲစက္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
💖 တင္းရင္းႏုနယ္လွပေစျခင္း
💖 မ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖဴဝင္းေခ်ာေမာလွပေစျခင္း
💖 Collagen ေတြကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
💖 သဘာဝအတိုင္းမ်က္ႏွာလွပတင္းရင္းေစျခင္း...
 5 years ago
No Comments