'အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္နွင့္ပရိေဘာဂၢမ်ား

Factionဆိုင္ရွိမိန္းမဝတ္အဝတ္အထည္မ်ားနွင့္ပရိေဘာဂၢမ်ား 'Air con1.5Hp 'ပါသည္
အမွတ္ 72 ႀသဘာလမ္း ေျမညီ ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီးရပ္ကြက္ တာေမြPh420008676 ကိုေခၚနိုင္ပါသည္
ညိွနိႈင္းေစ်းပါ
 2 years ago
No Comments