🎋 ​ေဘးစင္​း Vပံု ၀မ္​းဆက္​🎋

🎋 ​ေဘးစင္​း Vပံု ၀မ္​းဆက္​🎋

👜 9000ks

Free size

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323
 5 years ago
No Comments