🛍 ​ အသည္​းပံု ဆြယ္​တာ 🛍

🛍 ​ အသည္​းပံု ဆြယ္​တာ 🛍

🛍 Price : 6000 ks ( ​ေအာက္​ခံမပါ )

🛍 Size : 140lb ထိရ

💥 ပစၥည္းအသင့္ မို႔ မွာယူၿပီး 2ရက္​အတြင္​း ပို႔​ေပးပါတယ္🛵

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 2 years ago
No Comments