🛍 ​ခ်ည္​သား အကြက္​ ေခါင္းစြပ္အက်ီႋ 🛍

🛍 ​ခ်ည္​သား အကြက္​ ေခါင္းစြပ္အက်ီႋ 🛍

🛍 Price : 9,500 ks

🛍 Size :135lb​​ ​ေပါင္​ထိရ

💥 ပစၥည္းအသင့္ မို႔ မွာယူၿပီး 2ရက္​အတြင္​း ပို႔​ေပးပါတယ္🛵

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 5 years ago
No Comments