ရန္ကုန္ မန္းေလး ေတာင္ျကီး ေမာ္လျမိဳင္ ပုသိမ္ စေသာျမိဳ႕ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ကိုအိမ္ေရာက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါျပီ
09958134539
 4 years ago
No Comments