💥💥အဝတ္လွန္းစင္💥💥

💥💥အဝတ္လွန္းစင္💥💥

👜 23, 000ks

👍အဝတ္မေျခာက္တဲ့ ဒုကၡ အဝတ္လွန္းဖို႔ ေနရာမရွိတဲ့ ဒုကၡတို႔က ကင္းေဝးေစႏိုင္ဖို႔ ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ခ်ိတ္ထားႏိုင္ဖို႔ အဝတ္လွန္းစင္လိုတယ္ေနာ္
🔊 ေနရာအမ်ားႀကီးေပးစရာမလိုပဲ အဝတ္အထည္မ်ားမ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ လွန္းထားႏိုင္ေတာ့ အဆင္ေျပၿပီေပ

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 2 years ago
No Comments