စံျပေစ်း ၂ လမ္း ၄လႊာ ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး ေဆးရံုနီး ကားဂိတ္နီး လမ္းမႀကီးႏွင့္နီး
ေခၚေစ်း သိန္း ၂၀၀ ညွိဴႏွိုင္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္
09250014296
09965477768
 3 years ago
No Comments